byCaroos, gevestigd aan de Palinggracht 126, 6642 EH  BEUNINGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Contactgegevens:
byCaroos, Palinggracht 126, 6642 EH  BEUNINGEN, 06-27082310, info@bycaroos.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
byCaroos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik:

Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en te delen zoals:

* Waar nodig om mijn goederen/diensten bij u af te leveren, of wanneer ik uw gegevens gebruik om uw bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden

* Wanneer uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven die u op elk moment kunt intrekken

* Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving.

* Voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien de legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals het leveren van mijn diensten. Ik gebruik uw gegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen. 

* Ik bied mijn klanten bij het online winkelen de mogelijkheid om in te loggen met een account, zo hoef je niet elke keer opnieuw je gegevens in te voeren. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bycaroos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking:

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn onderneming. Ik deel uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals;

* Dienstverleners. Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers. Ik zal uw persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.

* Bedrijfsoverdrachten. Als ik mijn onderneming verkoop of een fusie aanga, kan ik uw gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.

* Naleving van wetten. Ik kan uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goede trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om voor: (a) te reageren op een juridisch advies of op overheidsverzoeken (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
byCaroos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

byCaroos gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

Windows 10, Ik vertrouw op dit computersysteem als de wettelijke basis voor de overdracht van persoonlijke gegevens van mijn kopers binnen de EU.

Brother P touch Editor, voor het afrukken van adresstickers om op de envelop te plakken voor verzending van een product naar de klant.

Bij het gebruik van deze computerprogramma's of - systemen zijn geen gevolgen voor de betrokkene. Op beide systemen worden geen persoonsgegevens opgelsagen.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens:

Ik bewaar de persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn privacy beleid. Ik kan echter ook worden verplicht om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Het verzenden van het bestelde product: 14 dagen

Het eventueel retour aannemen van het bestelde product: 14 dagen

De wettelijke verplichting voor het bewaren van de financiële administratie (hard copy) 7 jaar

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik:

Deze website maakt gebruik van "cookies"(tekst bestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van CaroosAccessoires of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op mijn website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, uw rechten:

Als u in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf de rechten hieronder:

* Toegang, U heeft mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen en een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zonde, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

* Wijzigen, beperken, verwijderen. U heeft mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn ( zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

* Bezwaar, U kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking van sommige van uw gegevens op basis van mijn legitieme belangen en het ontvangen  van marketingberichten na het geen van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen hetzij ik dwingende en legitieme reden heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

* Klachten, Als u in de EU woont en uw zorgen over het gebruik van gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heeft u het recht om dit bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen. Woont u in Nederland dan kan dat bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autotiteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met -de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons